hello@porschace.hu | +36 23 365 623

Általános szerződési-, felhasználási-, feliratkozási- és jótállási feltételek

A www.porschace.com üzemeltetője a

Carace Autótechnika Kft.

Székhely/telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 71.

Ügyvezető: Kárász Benjámin Zsolt

Adószám: 10533769-2-13

Számlaszám: OTP 11742111-25337631

Telefonszám/faxszám: +36 23/365-623

Ügyfélszolgálat: info@porschace.hu

Kapcsolattartó/bejelentett adatkezelő: Farkasné Kárász Zita

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66099/2013.

Elektronikus elérhetőség: karasz.zita@porschace.hu

(továbbiakban: Üzemeltető).

FELHASZNÁLÁSI ÉS JOGI NYILATKOZAT

Kérlek alaposan olvasd el ezeket a feltételeinket, mert rád nézve kötelezőek, mint a weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó). Az oldalunkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a látogató saját felelősségére történhet.

Ha nem értesz egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérlek ne látogasd a weboldalunkat.

A www.porschace.com a www.porschace.eu, teljes tartalma, szöveges és grafikus tartalma is, a hírlevél sorozatok, a letölthető tanulmányok, cikkek, egyéb írások és videók szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Carace Autótechnika Kft. jogtulajdonát képezik.

Az oldalon található összes adat és információ kizárólag tájékoztató jellegű, információs és figyelem felkeltési célokat szolgál. A közzétett információk nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő maga tájékozódjon a Carace Kft létezéséről és tevékenységeiről.

Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, hibákért, amelyek a weboldal használatából, vagy azok használatra képtelen állapotából, meghibásodásából, nem megfelelő működéséből, az adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából keletkeznek vagy más hasonló okból származnak.

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. Cégünk nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A weboldalak mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy képi átvétele, bármilyen egyéb felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Kárász Zsolt) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Kárász Zsolt) és a forrás (www.porschace.com, www.porschace.eu) kötelezően megjelenítendő.

Mindennemű másolás, a forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást elkövető számára díjfizetéssel jár. Használati, közzétételi napi díja 50.000 Ft + ÁFA szavanként, melybe a pontatlan idézés is beletartozik.

A logókon, képeken elhelyezett vízjel engedély nélküli eltávolítása és ezek felhasználása szintén a szerzői jog megsértést jelentik, amely komoly jogi következményeket von maga után. A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény, a polgári jogi törvény, valamint a védjegytörvény, a jelen általános szerződési feltételek és jognyilatkozat, és a honlapon található egyéb kikötések vonatkoznak.

Minden egyéb felhasználáshoz Kárász Zsolt kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét.

A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím, rendszám, műszaki vizsga érvényességi ideje, IP cím, a feliratkozás időpontja. Az adatokat hírlevél, saját, illetve esetekként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk.

Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén Kárász Zsolt az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

A www.porschace.com, www.porschace.eu oldalán indított feliratkozás, regisztrálás, bárminemű ingyenes tanulmány letöltés a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy ettől a weboldaltól elektronikus vagy postai leveleket, SMS-t, MMS-t fogadj, amelyek bizonyos esetekben a Carace Kft.-nek és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozott felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és a hírlevél olvasóink közül.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk, kezeljük és kizárólag a felhasználó informálására (hírlevelek, ajánlatok) használjuk fel.

A Carace Kft. a személyes adataidat bizalmasan kezeli, harmadik félnek át nem adja, az adataidnak törlését a Carace Kft. nyilvántartásából bármikor kérheted. A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva. Az adataid védve vannak, jogosulatlan személyek, adatátviteli berendezések nem férnek hozzá. Adataid módosítását vagy törlését a karasz.zita@porschace.com címre történő igény jelzésével kérheted. A Carace Kft. a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, esetenként üzleti partnerei hirdetéseinek küldésére.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az internetes oldalakra, amelyek a honlapunkról átkattintással érhetők el.

Adataid kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról megfelelően járunk el.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A vásárló – a Polgári Törvénykönyvről szóló 159. évi IV. törvény 305-311. §-ai szerint – az alábbi jogok illetik meg:

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A Carace Kft. 12 hónap garanciát ad minden általa javított, szervizelt autóra, valamint az általa beszerzett alkatrészekre. A garancia időtartama a teljesítést követő 12 hónap.

Érvényesítés feltételei:

 • az adott alkatrészt a Carace Kft. vásárolta, amelyet számlával (szállítólevéllel) igazol
 • a termék szakműhelyben történő és a járműgyártó előírásainak megfelelő, szakszerű beépítése, amelyet a Carace Kft. munkalapja igazol
 • a terméket rendeltetésszerű, normális utcai és üzemi körülmények között történő használata
 • a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül történő bejelentés

A bejelentést követően a Carace Kft. a meghibásodás tényének és okának feltárása végett bevizsgálja a járművet. Ha a rendelkezésre álló adatok és szakvélemény alátámasztja az igény érvényesítésének jogosságát, a Carace Kft. a meghibásodott terméket saját költségén megjavítja. Ha a javítás nem lehetséges, vagy aránytalan költséget eredményez, a Carace Kft. köteles az árut kicserélni. Ha az igény alaptalan és a bevizsgálást nem a Carace Kft. végezte el, a bevizsgálás költségei a Vásárlót terhelik, valamint, ha a bevizsgálást a Carace Kft. végezte, abban az esetben díjat számíthat fel.

A garanciális igény nem érvényesíthető a következők bármelyike esetén:

 • az alkatrész nem beazonosítható,
 • az alkatrészekre a gyár/beszállító maga sem vállal garanciát, szavatosságot,
 • a hiba a használat során fellépő természetes kopás, elhasználódás következménye,
 • a károsodás nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza (pl.: versenyzés),
 • ha a meghibásodás oka helytelen, szakszerűtlen kezelés, erőszakos külső behatás okozta rongálódás, közlekedési baleset, elemi kár, egyéb vis maior esetén.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

MEDDIG MEGYÜNK EL?

 • Ingyen: Érd, Tárnok, Százhalombatta, Diósd,
 • 90 Ft/km: Budapest XXII, XXI, XI, IX, Ercsi, Martonvásár, Pusztazámor, Ráckeresztúr, Sóskút, Törökbálint, Etyek, Páty, Biatorbágy, Budaörs
 • 120 Ft/km: minden más

Cím

2030 Érd, Fehérvári út 71.

CARACE Autótechnika Kft.
© 2014 Minden jog fenntartva.

Telefon / Fax

+36 23 365 623

Nyitva tartás

Vizsgabázis: H-P: 07:00-16:00

Szerviz: H-P: 08:00-17:00